Deze dienst is momenteel enkel voor genodigden.

Verslag ouderraad

verslag image Op 25 mei kwam de ouderraad samen om te vergaderen. Achter de volgende link vindt u een verslag van deze vergadering. verslag.