Deze dienst is momenteel enkel voor genodigden.

Het bestuur

Het Sint-Jozefcollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: SINT-JOZEFCOLLEGE TURNHOUT VZW. De Raad van Bestuur geeft oriëntaties en neemt beleidsbeslissingen. De algemene directeur (dhr. Luc Bortels) heeft het toezicht over de algemene gang van zaken, en dit voor de humaniora, de basisschool, de lagere school, de kleuterschool en het internaat. Hij vertegenwoordigt de inrichtende macht.

Voor de dagelijkse gang van zaken wordt het college geleid door de directeur van onze school, nl. dhr. Walter Van Eygen.

scholengemeenschap

Vanaf 1 september 2003 is onze school lid van de scholengemeenschap ‘Taxandria’. Volgende scholen behoren tot deze scholengemeenschap:

  • - Vrije Basisschool – Kerkplein 4 – 2330 Merksplas
  • - Vrije Basisschool – Kloosterstraat 4 – 2330 Merksplas
  • - Vrije Basisschool – Hoogstraat 19 – 2340 Vlimmeren
  • - Vrije Kleuterschool – Beekstraat 3 – 2300 Turnhout
  • - Vrije Basisschool – Koningin Astridlaan 33 – 2300 Turnhout
  • - Vrije Lagere School – Pieter De Nefstraat 4 – 2300 Turnhout

schoolraad

Onze lagere school (BSD), de basisschool van de Kon. Astridlaan (BSA) en de kleuterschool van de Beekstraat (KSB) hebben één gezamenlijke schoolraad. In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding en degelijke vorming van de leerlingen.

CLB

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB heeft op regelmatige tijdstippen overleg in de school. Op vraag van leerkrachten, directie of zorgcoördinator worden problemen van de leerlingen besproken in functie van het welbevinden van het kind. In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Onze school werkt samen met de vestiging Turnhout van VCLB-Kempen: Begijnenstraat 50, 2300 Turnhout, tel: 014/47.27.60, www.clb-kempen.be Gezondheidscentrum - Parklaan 25, 2300 Turnhout, tel: 014/41.64.39 De contactpersoon voor onze school is Mieke Sweeck.

begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst.
Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team.
Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

Hoofdbegeleider van de SJ-colleges: Dhr. Lieven De Luyck
Begeleider lichamelijke opvoeding Basisonderwijs: Mevr. Inge Dierickx-Visschers