Deze dienst is momenteel enkel voor genodigden.

icon clock.png

Schooltijden

Bekijk of de school op dit moment geopend is.

Bekijk
icon key.png

Schoolteam

Wie is wie in onze school? Welke leerkracht staat voor welke klas?

Bekijk
icon clipboard.png

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen en leerkrachten, met als doel zelf mee na te denken en te werken aan een fijne school. Enkele werkpunten worden vastgelegd, waarover de leerlingenraad zelf oplossingen kan bedenken of problemen kan aankaarten.

Bekijk
icon diagram.png

Milieuraad

De milieuraad van onze school bestaat uit twee afgevaardigden van elke klas vanaf het vierde leerjaar en de werkgroep milieu van de leerkrachten. De raad tracht een aantal aspecten rond het milieu te verwezenlijken in de school.

Bekijk
icon user.png

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers, in onze school vaak ‘helpende handen’ genoemd, zijn onderworpen aan regelgeving. Alle weetjes hierover vind je hier.

Bekijk
icon stop.png

Speelplaats

De kleuterspeelplaats kreeg recent nieuwe speeltoestellen en een nieuw kleurtje. Toch wordt er niet alleen gespeeld op onze speelplaatsen! Ook hier gelden zekere regels …

Bekijk
icon parking.png

Parking

Alle informatie over het parking beleid

Bekijk