Deze dienst is momenteel enkel voor genodigden.

Leden van de ouderraad.

Het Ouderraad team.

De ouderraad wil de schakel vormen tussen de ouders en de school en zo de belangen van onze kinderen behartigen. We willen graag vanuit onze visie actief bijdragen tot het opvoedingsproject van de school. Door samen met de leerkrachten projecten uit te werken, kunnen we iets extra bieden aan onze kinderen. Tegelijkertijd willen we het klankbord zijn van alle ouders in de school. Samen met de directeur en vier leerkrachten vergaderen we vijf avonden per schooljaar. Samen worden activiteiten en projecten besproken en deze worden in werkgroepen uitgewerkt. Alle ouders kunnen ideeën en aandachtspunten aanbrengen. Op de website zal u een beknopt verslag terugvinden van de vergadering.