Deze dienst is momenteel enkel voor genodigden.

Pleegzorg provincie Antwerpen

Beste ouder,

U hebt het misschien al vernomen: ook in de provincie Antwerpen hebben sommige kinderen nood aan pleegouders. Daarom zijn we vanuit Pleegzorg provincie Antwerpen op zoek naar gemotiveerde gezinnen (ook eenoudergezinnen) die gedurende een kortere of langere periode een kind kunnen opvangen. Soms is opvang tijdens de weekends, vakanties of voor 3 maanden al voldoende!

De kinderen zijn tussen 0 en 12 jaar. Hun ouders kampen met tijdelijke problemen: in hun relatie, financieel, in de opvoeding of met hun gezondheid. Ouders vragen dan zelf de steun van een pleeggezin waar hun kinderen tijdelijk terecht kunnen.

pleegkind image

Misschien wil u en uw gezin zich ook inzetten voor een dergelijk engagement? Pleegzorg provincie Antwerpen bereidt de kandidaat-pleeggezinnen voor op een pleegzorgavontuur. Bovendien wordt elk pleeggezin ondersteund door een pleegzorgbegeleider tijdens het verblijf van het pleegkind in het gezin.

Als pleegouder maakt u een wezenlijk verschil in het leven en de toekomst van een pleegkind. Alleenstaand? Getrouwd? Met of zonder kinderen? Holebi? Iedereen met een hart voor kinderen en respect voor ouders die het moeilijk hebben kunnen zich kandidaat stellen voor pleegzorg!

Interesse? Surf snel naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be! Voor meer info kan je ons ook steeds bereiken op het nummer 0491 / 040 045 of via info@pleegzorgprovincieantwerpen.be.

Schuttersvest 45 - 2800 Mechelen - Tel: 0491 / 040 045 - Fax: 015 / 42 00 02 info@pleegzorgprovincieAntwerpen.be - www.pleegzorgprovincieAntwerpen.be

pleegzorg text

Wilt u de brochure downloaden klik dan hier.