Ouderraad

We zijn een groep ouders die vergaderen over het reilen en zeilen van de school, in functie van het algemeen belang van de kinderen, ouders en de school. Zo kunnen we ouders actief betrekken in het schoolgebeuren. Wij staan los van de school, maar trachten de school bij te staan en proberen actief mee te denken.

Aangezien op deze vergaderingen eveneens de directeur vertegenwoordigd is, evenals een leerkracht uit de lagere school en een leerkracht uit de kleuterschool, is een goede communicatie mogelijk over allerlei gemeenschappelijke aangelegenheden die onze kinderen ten goede komen.

Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout