De schakel tussen de ouders en de school is de ouderraad

Nieuws van maandag 04 november 2019Ouderraad

We zijn een groep ouders die vergaderen over het reilen en zeilen van de school, in functie van het algemeen belang van de kinderen, ouders en de school. Zo kunnen we ouders actief betrekken in het schoolgebeuren. Wij staan los van de school, maar trachten de school bij te staan en proberen actief mee te denken.

Aangezien op deze vergaderingen eveneens de directeur vertegenwoordigd is, evenals een leerkracht uit de lagere school en een leerkracht uit de kleuterschool, is een goede communicatie mogelijk over allerlei gemeenschappelijke aangelegenheden die onze kinderen ten goede komen. Wil je ons contacteren, ga dan via "KLASSEN" naar de link van de ouderraad en klik daar onze foto aan. Via de knop "stuur mij een bericht" kan je ons bereiken.

Bestanden
Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout