Prijsuitreiking Junior Journalist - schrijfwedstrijd

Nieuws van zondag 16 februari 2020Taalproject

Op vrijwillige basis hebben een tiental leerlingen uit het vijfde leerjaar extra inspanningen geleverd om een verhaal te schrijven over het thema Buren. In december 2019 zijn de deelnemende verhalen doorgestuurd naar het Davidsfonds, afdeling Turnhout. Een externe jury heeft uit alle verhalen een winnaar geselecteerd. En ja hoor, wij kunnen trots zijn op Caspar Tolle uit 5C. Zijn winnende werk is ondertussen doorgestuurd naar de provincie, waar het zal meedingen met de allerbesten uit de andere regio's van de provincie Antwerpen. Natuurlijk verdienen alle leerlingen die aan deze wedstrijd hebben deelgenomen een terechte waardering! Ze hebben heel wat tijd en energie gestoken in het bedenken en het (her)schrijven van het verhaal.

Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout