Verkiezingen

Foto's van vrijdag 12 oktober 20186B

We hebben in het zesde echt ondervonden hoe een democratie werkt. Iedere leerling mocht vertellen wat hij of zij op school graag zou veranderen. Alle items werden op het bord gezet, gegroepeerd bij: inspraak, lessenpakket, middagactiviteiten, reftergebeuren, IT, … Daarna sloot elke leerling  zich aan bij een bepaalde groep.  Zo werden er grote en kleinere partijen gevormd. De standpunten werden uitgewerkt en genoteerd. De leerlingen zochten een naam voor hun partij en kozen er een kleur bij. Partijen als MV (meer vrijheid), LMHV (leerlingen maken het verschil), SIL (Sport is Live), … werden geboren. Men verzon een heuse slogan en ontwierp een affiche.  Nadien hebben de partijen zich voorgesteld aan de andere klassen (het volk), werd er gediscussieerd in een debat en uiteindelijk een stemming gehouden. Vermits er geen absolute meerderheid uit de bus kwam, moest er zelfs een coalitie gevormd worden.

Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen
Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout