Kleuters?

Kleuters tot 5 jaar zijn niet leerplichtig en moeten geen doktersattest inleveren om een afwezigheid te verantwoorden.

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. We willen sterk aanmoedigen dat alle kleuters zo veel mogelijk naar school komen. Ouders verwittigen de school bij afwezigheid.

Lagere school?

1 tot 3 dagen ziek

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dit briefje kan je als ouder per schooljaar maximum vier keer zelf schrijven. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest noodzakelijk. Je verwittigt de school en bezorgt zo snel mogelijk het attest.

Meer dan 3 dagen ziek

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen (niet schooldagen) ziek, dan is een medisch attest altijd verplicht. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Wel naar de dokter, niet ziek?

Als het uitsluitend gaat om een consultatie zonder ziekte (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan organiseer je dit zo veel mogelijk buiten de schooluren.

Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout