Opvoedingsproject

Onze school werkt volgens het ignatiaanse opvoedingsproject. Dit hedendaags opvoedingsproject wordt gedeeld door de Vlaamse jezuïetencolleges. Dit project wil kinderen via zelfontplooiing opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen.

Lees meer

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat de wederzijdse rechten en plichten van onze leerlingen, de ouders en de school. Je ondertekent het schoolreglement bij de inschrijving van je kind.

Lees meer