Schoolreglement

Wederzijdse rechten en plichten

Het schoolreglement bevat de wederzijdse rechten en plichten van onze leerlingen, de ouders en de school.
Je ondertekent het schoolreglement tijdens de inschrijving van je kind.

Schoolreglement kleuterschool

Schoolreglement lagere school

Logo - Sint-Jozefcollege Turnhout

4 Scholen 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout